slettebakken borettslag

Forkjøpsrett

Forkjøpsrett til boliger er en den viktigste fordelen med å være medlem av BOB. Som medlem i BOB har du forkjøpsrett til over 15.000 boliger. og det blir stadig flere.

Oversikt over boliger på forkjøpsrett publiseres hver fredag her på hjemmesidene til BOB.

Hvilke boliger som har forkjøpsrett bestemmes av vedtektene i det enkelte borettslag/sameie .

Ved bruk av forkjøpsrett til kjøp av bolig nullstilles din medlemsansiennitet, og du tar fatt på ny opparbeiding av ansiennitet.

For å kunne søke på bolig må man være BOB-medlem på det tidspunkt søknad sendes, og en kan kun søke med sitt eget medlemsnummer.

Overføring av medlemskap må finne sted før en søker på en bolig (dokumentasjon og nødvendige attester må foreligge før medlemskapet blir overført).

Dersom du ikke er medlem i BOB kan du selvsagt melde deg inn i dag.

 


FORKJØPSRETT BRUKTE BOLIGER

Det er to måter å avklare forkjøpsrett på:

- Ved forhåndsavklaring kunngjøres boligen før den er solgt. Interessenter må da melde sin interesse innen gitt frist. Interessenten er ikke bundet av en slik melding.
- Ved fastprisavklaring kunngjøres boligen etter at den er solgt. Når boligen er kunngjort til fast pris er meldingen om forkjøpsrett bindende. Det vil si at du plikter å tre inn i inngått avtale mellom kjøper og selger dersom ingen med bedre ansiennitet har meldt forkjøpsrett innen fristen.


Klikk på koblingene nedenfor for å åpne skjemaene:

Skjema borettslag før salg

Skjema borettslag fast pris

 


FORTRINNSRETT VED NYE BOLIGER

Alle nye boliger/prosjekt som BOB bygger blir lagt ut med fortrinnsrett for BOB sine medlemmer. Det vil bli utlyst en frist for medlemmer å melde fortrinnsrett. Når fristen er gått ut blir det utarbeidet en liste over søkere rangert etter medlemsansiennitet. På salgsmøte vil man kunne velge bolig etter ansiennitet. Det er ikke bindende å melde sin interesse til salgsmøte.

Alle prosjekter blir lagt ut på BOB sine hjemmesider www.bob.no

 

Copyright © Slettebakken borettslag
Design/CMS lundbyweb.com