slettebakken borettslag


Beboerkontakter i Slettebakken BRL

Helge Lilletvedt - Johan Hjortsvei 16 - A-blokken - 55 28 86 97

Kristoffer Lerøy Neset - Johan Hjortsvei 22 - B-blokk - 41 47 43 61

Trenger ny beboerkontakt i - Johan Hjortsvei C-blokk

Trenger ny beboerkontakt i - Johan Hjortsvei D-blokk 

Gina Vikum Hestetun - Johan hjortsvei 50 - E-blokken - 40 60 83 36

Trenger ny beboerkontakt i - Johan Hjortsvei 38 - 42 F-blokk

Trenger ny beboerkontakt i - Johan Hjortsvei 32 - 36 G-blokk

Kenneth Hoff - Vilhelm Bjerknes vei 43 - H-blokken - 942 76 653

Astrid Døssland - Vilhelm Bjerknes vei 49 - K-blokken - 55 28 36 37

Kjersti Brun - Vilhelm Bjerknes vei 57 - L-blokken - 468 29 795

Tor Andreas Bremnes - Armauer Hansens vei 11 - M-blokken - 474 07 787

Anne Blystad - Armauer Hansens vei 11 - M-blokken - 481 85 137

Ingrid Schrøder - Armauer Hansens vei 13 - M-blokken - 906 77 935

Willy Rolland - Armauer Hansens vei 15 - N-Blokken - 481 71 354

Trenger ny beboerkontakt i - Armauer Hansensvei 17 - N-blokken -Alle blokker i Slettebakken BRL har en beboerkontakt (kan være 2 per oppgang i høyblokk).
Beboerkontakten velges for 1. år innen utgangen av januar. Om ingen melder seg kan styret utpeke en person til å fylle rollen. Styremedlemmer kan være beboerkontakt, men er untatt fra å bli pålagt oppgaven.

En beboerkontakt

Skal:
 • Være bindeledd mellom styret og andelseiere
 • Passe på at ordensreglementet blir fulgt
 • Medvirke til størst mulig trivsel for borettshaverne i oppgangen
 • Søke å løse uoverensstemmelser slik at konflikter unngås
 • Ta kontakt med styret hvis konflikter likevel oppstår
 • Sørge for valg av ny beboerkontakt
  (Gi melding til kontoret om valgets resultat)
 • Når det flytter inn nye andelseiere;
  • Ønske velkommen
  • Orientere om bruk av vaskerom / maskiner for de som tar dette i bruk.
  • Orientere om pliktukens omfang og hyppighet (Lavblokk)

Skal ikke:

 • Gripe inn i faretruende situasjoner
 • Være vaske / ryddehjelp for hele blokken

Ved høylydt bråk og faretruende situasjoner ber vi andelseierne å kontakte politiet. Beboerkontakten kan gjerne informeres, men skal ikke utsettes for faretruende situasjoner.
Copyright © Slettebakken borettslag
Design/CMS lundbyweb.com