slettebakken borettslag

Vaktmester

Borettslaget har 1 vaktmester i 100 % stilling og 1 vaktmester i 80% stilling. Vaktmestrene har ansvaret for det daglige vedlikehold og utfører stort og smått av forefallende arbeid for borettslaget.

Soner kan kontaktes på tlf. 905 20 885 alle ukedager og Knut på 915 18 980 mandag-torsdag


Copyright © Slettebakken borettslag
Design/CMS lundbyweb.com